Utblick 2017

UTBLICK är en slags Artists' book och ett över tid pågående publiceringsprojekt som hittills resulterat i tio volymer, var och en med en upplaga på fem exemplar. Underlag är akvareller, fotografier, teckningar och texter som digitalt har skrivits ut och monterats på kartong.

UTBLICK har utgångspunkt från min ateljé i Kungshamn där horisonten är i blickfältet.

Härifrån ser jag en linfärja, ett raffinaderi, fyrar, lotsbåtar, holmar, skär och en skymt av ön där min far växte upp. Närbeläget finns ett vattentorn och radiomaster samt kustbevakningens numera nerlagda sambandscentral som hembygdsföreningen tagit över och under mig finns ett bergrum där ortens största fiskberedningsindustri lagrar sill i tunnor. Från denna plats, N58°21' E11°15* och 38,5 m.ö.h, sker utblickar i tid och rum i text och bild.