Galleri Moment 2022

Hår, händelser och horisonter

Galleri Moment Ängelholm 2022


Utställning tillsammans med Ewa Brodin.


Verken som presenteras är från två pågående projekt.

Förändrade utsikter. Här ingår bland annat ett antal bilder där själva utblicken och fönstren, gränsen mellan det som är inne och ute, blivit föremål för gestaltning. Fönster med sin centrala roll i byggnader som förmedlare av ljus och som ju också utgör inramning av den omkringliggande, föränderliga, yttervärlden. Verken definierar också ett område, synligt från min ateljé, där historiska och samtida händelser är föremål för gestaltningar.

Ballastvatten och de invasiva arter som det för med sig. Som det japanska jätteostronet och den amerikanska kammaneten som på senare tid dykt upp längs kusten. Anblicken av alla de fartyg som passerar genom Brofjorden inlopp eller ligger till ankars vid horisonten har också bidragit till intresset för hur vatten i fartygens ballasttankar för med sig arter över haven, hur då det globala påverkar det lokala.

Förändrade utsikter II, akvarell på inkjet-utskrifter

Ballastvatten I, kollage och akvarell. Foto Kerstin Strömberg

Amerikansk kammanet och Japanskt jätteostron, blyertsteckningar

Ballastvatten II, Kollage. Foto Kerstin Strömberg

Förändrade utsikter V, kollage och akvarell

Animation 0:33

Ballastvatten III, inkjet-utskrift och akvarellfärg på vägg

7 april 1990 (Scandinavian Star), kollage

Förändrade utsikter IV, kollage och akvarell

detalj Förändrade utsikter I

Förändrade utsikter I, 47 st akvareller, 5 st akvarell på utskrift , 4 inkjet-utskrifter                      

Utblick, två sidor av vikobjekt, inkjet-utskrifter och akvarell

Kommunicerande nivåer, gemenam installation med Ewa Brodin.

Foto Kerstin Strömberg