Göteborgs Konstförening 2007

GUNILLA HANSSON


Insulära platser. En lägesrapport om ett projekt kring öar.