Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus 2017

På temat "Farvatten" finns verk placerade på sammanlagt 15 olika platser i byggnaden. Placeringarna varierar från packrum i sterilcentralen till publika platser som korridorer och väntrum. Verken består av digitala utskrifter med akvareller, fotografier och texter som förlagor. Bilderna är  laminerade eller monterade på aluminium med plexiglas som skydd.


I sex undersökningsrum med PET-kameror är ljuslådor i tak gestaltade. Det är digitala collage tryckta på armaturen. Motiven utgörs av Göta älvs inlopp i fågelperspektiv. Detaljbilder från olika fartygs ankrings- och förtöjningsplatser är målade i akvarell och i bilderna syns även texten: ankra/förankra, hamn/hamna. Varje rum har sin variation på temat.

Fotograf Bert Leandersson

Digitala kollage. Tre av sex bilder - underlag för ljuslådor.

Akvareller i A3-format. Underlag för digitala kollage.