Kollage 2018

GUNILLA HANSSON
Kollage från bland annat serierna Beredning och Havet där emellan. 

Akvarell, digitala utskrifter och fotografier. A4- och A3-format.