Uddenskulptur 2020

UDDENSKULPTUR 2020  Hunnebostrand.


Hålla sig flytande


I vattnet som gränsar till skulpturområdet där sten tidigare skeppades ut över världen var verket Hålla sig flytande förankrat och guppade på vågorna. 

Verket bestod av fem flaggbojar. Tre med texter i form av idiomatiska uttryck. Ett talesätt, en fast fras, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelse - ett säreget uttryck för ett språk eller dialekt.

                      vind för våg                 på öppet hav               i samma båt

Texternas utformning påverkades förmodligen av de speciella omständigheter som våren 2020 förde med sig där mycket var flytande och inget tycktes hugget i sten. 

I förgrunden Traces av Hannah Streefkerk