Uddenskulptur 2020

GUNILLA HANSSON


UDDENSKULPTUR 2020  Hunnebostrand.


Hålla sig flytande


En udde är land som möter hav. Utan anknytning till vatten – ingen udde. 

I vattnet som gränsar till skulpturområdet där sten tidigare skeppades ut över världen, är verket Hålla sig flytande förankrat och guppar på vågorna. 

Verket består av fem flaggbojar. Tre med texter i form av idiomatiska uttryck, ett talesätt, en fast fras, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelse. Ett säreget uttryck för ett språk eller dialekt.

Texternas slutliga utformningen har förmodligen påverkats av de speciella omständighe-ter som våren 2020 fört med sig där mycket är flytande och inget tycks hugget i sten. 

I förgrunden Traces av Hannah Streefkerk