Galleri Konstepidemin 2015

Akvarelobjekt, färgpuckar, pet-flaska, trä, akvarellfärgat vatten

Kommunicerande, plastslang, akvarellfärgat vatten

Kommunicerande, Objekt, Synrand I-IV,

Synrand I-IV

Det vertikala och det horisontella. Ett av fyra objekt

Akvarellobjekt

Topos och Hexagoner

Fem av fjorton delar från serien Topos 

Hexagoner, akvarell och blyerts, spiralblock.

Akvarellobjekt och tre projektioner i loop.

Stills från projektion med tre loopar

Sammandrag från "Förlopp", projektion med tre loopar.

Utsagor I-IXVIII, Blyerts på papper.

UTSTÄLLNINGSTEXT:

Sen en tid har jag ateljé på en i omgivningen högt belägen plats.

Närmaste granne ett vattentorn. Och radiomaster.

På avstånd ser jag en linfärja.

Ett raffinaderi. Fyrar. Lotsbåtar och fartyg. Öar.

Ett farvatten breder ut sig. En farled är utprickad.

Men valen som nyligen var här, vilse i hamnområdet, såg jag inte.

Och nu är den någon annanstans. Där ute under den enorma utsträckning som är samma vatten men en ocean av annanhet.

Tänker på kartor och topografier. Och havet som breder ut sig.

Vidsträcktheten.

Och att skriva sin plats. Kartlägga, gestalta ett landskap. Här och där.

Positioner.

Tittar ut. Väderlek.

Googlar ordet topos.

Hittar bland annat:

Topos kan användas för att finna nya infallsvinklar, stoff och argument till både sak, händelse och person.

Exempel på topos som hör till:

Sak: definition, klass/genus, attribut, beståndsdelar och likhet.

Händelse: tid, plats, definition och konsekvens.

Personer: härstamning, kön, ålder, fysik/utseende, yrke, känslor och intentioner.

Topiska tankemönster. Tankeplatser.

Min topik, en slags kompass. Något att navigera efter.

Enkelt och komplicerat. Horisontellt och vertikalt.

Omkodar den kända terrängen.

Göteborgs Posten

Konstlördag 28 mars 2015

Gunilla Hansson

Galleri Konstepidemin T o m 29/3


Även denna sevärda utställning av Gunilla Hansson slutar i helgen.

I teckningar, installationer och filmprojektioner glider det kustliga landskapet runt hennes ateljé i Kungshamn samman med en själslig topografi.

Lodräta linjer möter vågräta, de navigerar i luften. Skulpturer av träpinnar, slangar och PET- flaskor formar geometriska kombinationer, löst sammanfogade rutor som för tankarna till Piet Mondrians dekonstruktioner av träd.

Hexagoner förekommer rikligt i naturen, bland annat i binas vaxkakor. Hansson undersöker sexhörningen både som ren form och praktisk förbindelse.

Det är någonstans här i skärningspunkten mellan funktion och abstraktion som de flesta verken rör sig, i en intuitiv skärgård där dröm och empiri blir ett. Ett nät av sammanhang rullas ut. Poetiskt och fint.


Sara Arvidsson