Stenasalen, Göteborgs Konstmuseum 1999

Akvarellobjekt, ljudinstallation, teckningar och ett fotografi.

Innanhav, färgat vatten i plastpåsar förankrade med snöre i vägen.

Horisont, akavarellfärgat vatten i plastpåse.

3 x 2 färgpuckar

Ljudobjekt, ett av sex stycken (vikt A3 papper, högtalare, sladdar och CD-spelare)

Från varje vikt pappersark hörs två röster, en från varje sida. De två rösterna/personerna beskriver på olika sätt samma fotografi vilka gestaltar sex olika platser. De tolv rösterna som kommer från de vikta pappersarken uppfattas som ett mummel när man träder in i utställningen. När man kommer närmare ljudobjekten urskiljer man de olika rösterna.

Likt färgen som rinner från färgpuckarna på väggen med två parallella flöden,  går ibland berättelserna ihop och berör varandra.

Ljudobjekt, ett av sex.

Fotografi, färgpuckar och ljudobjekt.

Röd och gult i blått, fotografi.