Presseskolan, Onsala 2003

Skolbyggnad Kompassen åk 4-7

"Var? Här eller där."

En navigation i världen. Långt bort och nära.

Flygbild över Onsalahalvön med skolan i förgrunden och manipulerad kartbild där platser och namn i närmiljön har bytts ut mot andra platser runt om i världen.

Text målat direkt på väggen på flera ställen i byggnaden och i olika storlekar. Det är namn på platser i närmiljön kombinerat med andra platser runt om i världen.
 Färgsättningen gör att man kan läsa in andra ord i texten.