Kemisektionen, Chalmers, Göteborg 2001

"Rumsadverb"

Texter och teckning i neon.

Kemisektionen, Chalmers Tekniska Högskola, 

Teckning i neon av Skagerrak och Kattegatt med texten "här" (vid platsen för Göteborg) samt texterna: "var som helst", "någonannanstans" och "överallt".


Översta bilden är fotograferad av Mikael Olsson.