Sveriges Allmänna Konstförening 2003

GUNILLA HANSSON

 

Flytande markering. Utställning tillsammans med Cecilia Darle. SAK, Stockholm 2002/2003