Göteborgs Konstförening 2007

GUNILLA HANSSON

 

Insulära platser. En lägesrapport om ett projekt kring öar.