Kemisektionen, Chalmers, Göteborg 2001

GUNILLA HANSSON

 

"Rumsadverb"

Texter och teckning i neon.

Kemisektionen, Chalmers Tekniska Högskola,

Teckning i neon av Skagerrak och Kattegatt med texten "här" (vid platsen för Göteborg) samt texterna: "var som helst", "någonannanstans" och "överallt".

 

Översta bilden är fotograferad av Mikael Olsson.